5 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbył się kolejny wykład w ramach "Akademii Niepodległości". Akademia Niepodległości to rozpoczęty w  grudniu 2017 r., a obliczony na cztery lata (do połowy roku 2021) cykl spotkań, w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawią – w formie popularnych wykładów – zarówno drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej państwowego gmachu i wykuwanie granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia. Wykład ponownie poprowadził dr hab. Karol Sacewicz – Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie. Tym razem tematem były starania o odzyskanie niepodległości Polski w okresie I wojny światowej. Konflikt mocarstw dawał nadzieję Polakom na surogat państwowości. Początkowo szukano wsparcia u Monarchii Austro-Węgierskiej, która jako jedyna była przychylna sprawie polskiej. Niemcy i Rosja ograniczały się tylko do haseł propagandowych w celu pozyskania rekruta. Pozostałe kraje – takie jak Francja – nie były zainteresowane wspieraniem Polaków. Gdy wojna się przedłużała, walczący zaborcy coraz bardziej przychylnie odnosili się do tematu przywrócenia państwa Polskiego – chodziło o pozyskanie rekruta. Pomimo różnych deklaracji Józef Piłsudski nieustannie dążył do odzyskania całkowitej niepodległości Polski. Duże starania poczyniono także w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Woodrow Wilson ostatecznie opowiedział się po stronie polskiej. Przychylne były również Włochy. Jednak głównym czynnikiem, który wpłynął na utworzenie niepodległego państwa polskiego była rewolucja w Rosji.