Współpraca z Muzeum Etnograficznym w Niemenczynie

1 wilnoGminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie podpisał porozumienie o współpracy z Muzeum Etnograficznym w Niemenczynie (Litwa). Dzięki tej współpracy do Gminy Gietrzwałd będą przyjeżdżać zespoły artystyczne i wystawy z Wileńszczyzny. Nawiązanie współpracy z ośrodkami kultury z Litwy jest częścią planu promocji gminy Gietrzwałd poza granicami kraju. W ten sposób będzie można promować tradycje i kulturę warmińską na Wileńszczyźnie oraz prezentować twórczość polskich zespołów z Rejonu Wileńskiego na Warmii. Muzeum w Niemenczynie zarządza kilkunastoma filiami na terenie samorządu wileńskiego. Podpisanie porozumienia było możliwe dzięki wieloletniej współpracy zarówno na płaszczyźnie samorządowej a także z organizacjami pozarządowymi.

Kolej nieistniejąca na Warmii i Mazurach

W BrojerW piątek 23 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbył się wykład dr Wojciecha Brojera z Polskiej Akademii Nauk – "Historia kolei żelaznej na Warmii i Mazurach. Dzieje kolei w okresie pruskim, II Rzeczypospolitej i PRL-u."  Dr Brojer opowiadał o początkach kolejnictwa oraz o historii kolei niemieckiej. Przedstawił przebieg linii kolejowych i rozwój sieci żelaznej drogi w całej Europie w XIX w., a także w Polsce (powojennej) – w tym na Warmii i Mazurach w XIX i XX wieku (dworce, dawne rozkłady jazdy).

Spotkanie z Grzegorzem Kasjaniukiem

G Kasjaniuk GietrzwaldW piątek 30 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbyło się spotkanie pt. „160 objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie - historia, legenda, czy aktualne przesłanie Maryi dla Polski i Polaków na trudne czasy?” – z Grzegorzem Kasjaniukiem rozmawiał Krzysztof Kozłowski – pisarz, poeta, dziennikarz „Gościa Niedzielnego”. Grzegorz Kasjaniuk to autor książki „Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy”, dziennikarz, publicysta i ewangelizator. Związany z Polskim Radiem Olsztyn S.A. Podczas spotkania w Gietrzwałdzie opowiedział o swoim nawróceniu, o historii objawień, rodzinie Samulowskich i dalszych losach wizjonerek: Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej. (Fot. Dariusz Całka)

Pokaz filmu "Downtown - Miasto Downów"

DowntownWe wtorek 13 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbył się pokaz filmu "Downtown - Miasto Downów" (reż. Marta Dzido i Piotr Śliwowski). Dokument prezentowany m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Sprout w Nowojorskim Metropolitan Museum of Art oraz podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Assim Vivemos w Rio de Janeiro. Film "DOWNTOWN" otrzymał nagrodę "Hollywood Eagle Documentary Award" na Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles.

"Downtown" to dokument opowiadający o projekcie fotograficznym Oiko Petersena. Postanowił on, używając stylistyki zarezerwowanej dla reklamy, sfotografować kilkanaście osób z zespołem Downa.